top of page
Anchor 1

A Cursilloról

A Cursillo mindenekelőtt nem tanfolyam, nem egy lelkigyakorlat, hanem élmény. Ezért nem lehet pontosan meghatározni és leírni. Át kell élni.

 

A Cursillo spanyol (pontosabban mallorcai) eredetű egyházi lelkiségi mozgalom, egyike a legelső ilyen világi kezdeményezéseknek. Több lelkiségi mozgalom is (pl. Házas hétvége, Antiókhia, Neokatekumenális út, Mécs) merített a Cursillo karizmájából, alapgondolataiból és módszeréből.A Cursillo de Cristiandad elnevezés jelentése: a kereszténység rövid tanfolyama. Az első cursillót 1944-ben tartották. A cursillo eredetileg az El Caminóra készített fel zarándok vezetőket, azonban hamarosan kitágult ez a cél. Jelenleg az élet zarándoklatára készít fel, megpróbál hiteles kereszténnyé és apostollá tenni.

 

A Cursillo mára mind az öt kontinensen elterjedt. Magyarországon 1989-ben tartották az első cursillót, azóta több tízezren végezték már el. A cursillo nagyon sok gyümölcsöt termett egyének életében, megújult házasságokban és családokban, egyházközségekben és az egész társadalom számára is. A cursillo módszerének jellemzői a barátság, a természetesség, az őszinteség és a belső tűz.

 

A cursillóban a résztvevő találkozik önmagával, Istennel és az embertársaival. Egy hármas találkozást él át. A cursillo általában fellelkesíti, megrendíti, erővel tölti el a résztvevőket. Sokan egy életre szóló fordulatot tapasztalnak meg. Gyakran a cursillo által fontos barátságok szövődnek, új közösségek születnek. A cursillót a katolikus egyház szervezi, a program vezetői világi keresztények.

Magyarországon és a határokon túli magyarlakta területeken van református cursillo is. A cursillo nemcsak vallásos embereknek szól, hanem mindenkinek, akinek nyitott a szíve és a gondolkodása, aki őszintén keresi az élete értelmét, törekszik a hiteles életre. A cursillo egy hétvégén zajlik, csütörtökön estétől vasárnap délutánig tart. Utána pedig folytatódik egy felfrissült, megújult életben. A cursillós hétvégéket és más programokat az egyes (római és görög katolikus) egyházmegyék cursillós tikárságai szervezik.

Székely János

megyéspüspök,

a Magyarországi Cursillo lelki vezetője

A Cursillo gyökerei

A Cursillo gyökerei Spanyolországba, Mallorca szigetére nyúlnak vissza, mely 1936 és 1939 közt véres polgárháborút élt át. A háború hatására morálisan szétzüllött ország lelki megújulásának elősegítésére az egyház nagyszabású ifjúsági zarándoklatot szervezett Santiago de Compostelába, Szent Jakab sírjához. A zarándoklat vezetőinek rövid tanfolyamokat (ez a spanyol cursillo szó jelentése) szerveztek, amelyeket papok és világiak vezettek. A tanfolyamok egy hétig tartottak és alapvető céljuk az volt, hogy a résztvevők lelki élete erősödjön.

 

A zarándoklat után sokakban felmerült a kérdés, hogy mi lesz ezután? Hogyan lehetne megőrizni a tüzes zarándok lelkületet a mindennapokban? A választ a Gondviselés egy fiatal világi, Eduardo Bonnín Aguiló személyében adta meg, aki felismerte, hogy az egész keresztény élet zarándoklat, amelyben egymást lelkesítjük és segítjük az úton. Alapgondolata az volt, hogy a világot és az embereket nem a szervezetek, intézmények mozgatják, hanem sokkal inkább a közvetlen környezet, amelyben élnek. A környezetet kell megváltoztatni. Nem tanítani és meggyőzni kell az embereket, hanem életünkkel, barátságunkkal vonzóvá kell tenni ezt az életformát. Bonnin és társai a módszert úgy dolgozták ki, hogy az elérhető legyen a különböző társadalmi és kulturális rétegeknek, hívőknek és hitetleneknek egyaránt.

A Cursillo magyarországi története

A magyarországi Cursillo története 1982-ben kezdődött, az Ausztriában élő magyarok „magvetésével.” Mészáros Péter volt az, aki átjárt hozzánk, hogy segítse a mozgalom elindítását. Az akkori kommunista hatalom megfigyelte őt, és azokat, akikhez indult. Emiatt órákat állt a határon, jegyzetfüzeteit, címlistáit lemásolták, elkobozták, autóját darabokra szedték, s végül a kijelölt cursillós helyszínek mindegyike visszamondta a szervezést.
 

1986-ban Bécsben Vichnalek István és Marika többekkel együtt elvégezte a cursillo hétvégét, utána munkatársképzőt, velük létrejött az első elkötelezett munkatársi csoport. A terv az volt, hogy Pannonhalmán bencés segítséggel (P. Joseph Garcia Cascales CMF atya jó barátságot ápolt dr. Várszegi Asztrik OSB főapáttal) lesz majd cursillo, de ez az Egyházügyi Hivatal ellenállása miatt elmaradt.
 

Az elkötelezett magyarok továbbra is állhatatosan dolgoztak azért, hogy a mozgalom Magyarországra is eljusson, így került sor arra, hogy Bogláryné Mailáth Edina szervezésében P. Benkő Antal SJ, és P. Joseph Garcia Cascales claretinus atya segítségével, 1989 áprilisában az első férfi, illetve 1989 júniusában az első női cursillo hétvége létrejött Iszkaszentgyörgyön. Ettől kezdve évente 4-4 hétvéget tartottunk. 1990-ben megalakult az első grémium, ezzel lehetőséget kaptunk az 1991 májusában, Bécsben rendezett Európai Titkárságok találkozóján való részvételre.

Az 1990-es év a Szombathelyi Egyházmegye életében fontos állomás, ekkor érkezett meg hozzájuk Kanadából a cursillo, P Bóday Jenő SJ atya és P. Gaál Jenő verbita atya vezetésével. Később a Veszprémi és Győri Egyházmegyékben is általuk indult el a mozgalom. Az Esztergom - Budapesti Főegyházmegye munkatársainak áldozatos szolgálatával elvittük a Cursillo Lelkiségi Mozgalmat 1991-ben Erdélybe. Később 1994 - 2011 között a Pécsi, az Egri, a Debrecen- Nyíregyházi, a Hajdúdorogi, a Kalocsai - Kecskeméti, a Kaposvári, a Szeged - Csanádi, a Váci, a Székesfehérvári Egyházmegyékben, valamint Kárpátalján alakultak meg a közösségek. 2014-ben létrejött a Börtön Cursillo, 2015-ben a Cigány Cursillo.
 

1997-2007 közötti időszakban P. Beőthy Tamás SJ atya volt az egyházmegyei cursillo lelkiveztője, aki hatalmas lelkesedéssel és szenvedéllyel segítette a Cursillo meghonosítását Magyarországon.
 

1997-ben ült össze először az Országos Bölcs Gyülekezet, melyen Eduardo Bonnin Aguilo, a Cursillo Mozgalom alapítója is részt vett. Ebben az évben megalakult az Országos Koordinációs Csoport Felföldi László atya vezetésével, azzal a céllal, hogy az országszerte elindult csoportok munkáját összefogja. Ennek az összefogásnak végleges formájaként 2015-ben megalakult a Nemzeti Titkárság, amelynek lelkivezetőjévé Dr. Székely János püspök atyát választottuk.
 

2002-től több alkalommal tartottunk papi ultreyát, ahol a velünk dolgozó atyákkal elkötelezettségünket erősítettük, szeretetben osztoztunk a meglátásainkon, egyeztettük és javítottuk a közös munkát.
2001 óta minden évben részt veszünk az Európai Titkárságok találkozóján, ahol a feladat a célok egyeztetése, a testvéri kapcsolat kialakítása a titkárságok között, a közös munka összehangolása. Megbecsültségünk eredménye, hogy 2023-tól 4 évre a Magyarországi Cursillo Mozgalom látja el az Európai Titkárság feladatát.

 

Az Esztergom- Budapesti Főegyházmegyében évente 4-4 hétvégét, egy munkatársképzőt, és Országos Ultreyát tartunk, havi rendszerességgel a Vezetők Iskolájában mélyítjük elkötelezettségünket Krisztusnak tett ígéretünk szerint: „Krisztus számít rád! Én is számítok Krisztusra!”

Fabók Ildikó

bottom of page