top of page

Vezetők Iskolája

„(A Vezetők Iskolája) Cursillisták keresztény közösségeként működik, akik a barátság

légkörében arra törekszenek, hogy napról napra összeszedettebb, elkötelezettebb, egységben

élő keresztények legyenek egymás között és a környezetükben, ily módon előrelendítve a

Cursillo Mozgalom életét.”

(Cursillo Alapeszmék – 2017.)A Boldog Özséb Titkárság a mottóul választott idézet lelkiségében, szellemiségében igyekszik szervezni, éltetni a Vezetők Iskoláját. Vágyunk és célunk, hogy a Vezetők Iskolája az alapeszmékben is megfogalmazott elvek szerint ne egy klasszikus értelemben vett tanító, oktató ISKOLA legyen.


Azt szeretnénk, hogy a Vezetők Iskolája, ahogyan az Ideas Fundamentales is megfogalmazza, tagjai számára

az életszentség megélésének, a közösség megélésének és a Cursillo Mozgalom legfontosabb vonásaiban való elmélyülésnek legyen a helye.

Havonta egy alkalommal találkozunk. Megtervezett tematikánk szerint első évünkben a Cursillo karizmájának mibenlétét, sajátos és jellemző elemeinek megvalósulását hallgatjuk lelki vezetőinktől, s cursillista tanúságtevőinktől. Minden alkalmunkon vagy Szentmisében, vagy Szentségimádásban találkozunk az Úrral az Igében, és az Ő teljes valóságában. Jelenléte megszenteli alkalmainkat, melyet rendszeresen rövid dicsőítés is kísér. Az adott témában kiscsoportokban mindannyiunknak lehetőségünk van elmondani saját életünkből vett tapasztalatainkat, gondolatainkat, s módunk van egymás felé fordulva megismerni társainkat, s felismerni a másikban Jézus Krisztus jelenlétét.


Az estét mindig agapéval, kötetlen beszélgetéssel, a barátkozás, az egymás felé fordulás

lelkületében zárjuk.


2023-ban még kétszer lesz Vezetők Iskolája:

  • november 7-én, kedden este 6 órától,

  • december 7-én, csütörtökön este 6 órától

találkozunk az Üllői úti Szent Kereszt Plébánián.


Szeretettel hívunk minden Cursillot végzett testvérünket, hogy közösségben tanulhassunk Jézustól!


Titkárságunk szívében a Vezetők Iskolája:


Aktív tanulás Jézustól - az önajándékozó szeretet továbbadása.


Krisztus számít Rád!

Comments


Anchor 1
bottom of page