A módosított alapszabályt 21 nemzeti tanács fogadta el, és kettő tartózkodott. Ezt megküldték Josef Clemens püspöknek a Pápai Tanács titkárának. Ez az alapszabály 2014 decemberéig marad érvényben, ha a Pápai Tanács erről másképp nem dönt. Az Ideas Fundamentales új szövegét 17 igen és 6 nem arányban fogadták el a jelenlevők. A részletes anyag angolul és spanyolul is elkészül. A Cursillo történetét történészek öntik végső formába. 2014. január 1-jével az OMCC vezetését Portugália tölti be, elnöke Francisco Salvador lesz. Régiós irányítást Spanyolország, Korea, Venezuela és Saint Lucia fog ellátni a következő három évben. Az egyház evangelizációja mindenki közös ügye. Szent Pál írja: „…az evangelizáció kegyelem és hivatás, az egyház legbensőbb identitása, azért létezik, hogy evangelizáljon.” Ferenc pápa szerint ima nélkül minden cselekedetünk üressé válik, és a jelenlétünk kiüresedik.

Az OMCC lelki vezetője, Adrian atya arról ír, hogy Ausztráliában a katolikusok 87% nagyon ritkán vesznek részt a szentáldozáson. Nagyon ritkán tapasztalhatják meg az eucharisztiában jelenlévő Istent. Akkor ezek az emberek hol találkozhatnak Krisztussal? Ha az emberek nem mennek Jézus elé, akkor nekünk cursillistáknak kell Krisztust elvinni az embereknek úgy, hogy barátkozunk velük és imádkozunk értük. Akik közelebb kerülnek az oltárhoz, azt az örömet sugározzák, amit az Eucharisztiában megélnek. Ez az öröm sugárzik szét a világban emberről emberre.

Fordította: Poros Tibor