Az itt lévő XVIII. század közepén barokk stílusban épült templomot 1988-ban Szendi József akkori veszprémi püspök a Magyarok Nagyasszonya engesztelő templomává nyilvánította.
A kegyhelyen minden hónap 13-án délután keresztutat járva elevenítik fel Krisztus szenvedését és halálát, majd ezt követően szentmisét mutatnak be.
Minden év októberében, a Teréz naphoz igazodva Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére engesztelő napot tartanak. Az odaérkező zarándokok számíthatnak az Ő közbenjáró imádságára az Úr Jézushoz. Ennek számos csodáját tanúságtételekben és saját megtapasztaláson keresztül élhettük meg.
Tehát ebben a környezetben – ahol szerzetesnővérek élik mindennapi imádságos életüket, ahol rendszeresen tartanak lelkigyakorlatokat és imatáborokat – zajlott a háromnapos tanfolyam. Megélhettük Isten teremtő csodáját a természetben, a csendben, a virágokban, az éneklő madarakban. Bizonyára ennek is köszönhető a cursillo sikere, hogy átélhettünk mélységeket és magasságokat, hogy áradt a kegyelem.
Várdainé Kollár Judit rektorként szorosan kezében tartotta a „gyeplőt”. Szűcs Imre újudvari, dr. Rumszauer Miklós kaposvári és Roca Dániel babócsai plébánosok mélyreható, elgondolkodtató előadásai, valamint munkatársaim, Jakusovszki Dorina, Korai Szandi és Szőllősy Éva őszinte tanúságtételei, dr. Vörös Klára és Leposa Zsuzsanna kiváló asztalmunkája mind-mind szerves része volt az átélt sikernek.
Megértettük, hogy mennyire fontos volt a több hónapos előkészítő munka, a személyes vagy skypon való találkozás, a közösen megélt ima. Ezek erősítettek, és „összegyúrtak” bennünket.
Imában kértük, hordoztuk a jelöltjeinket, és hála, 21 személyt választott és küldött az Úr, hogy megismerhessék a bonnini módszert.
Kívánom mindenkinek, hogy „…buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában…” (1 Kor 15.58)

De colores!

Zarka Jánosné
Kaposvár