Eduardónak különleges elhívása volt. Természeténél fogva és tehetségén keresztül válaszolt Isten hívására, vállalta a Cursillo nagy missziós feladatát, szétosztva az egész világon a karizmát melyre a Szentlélek indította: hogy mindenkihez, legfőképpen az eltávolodottakhoz eljusson a jó hír, hogy Isten szereti őket.
Hogy mindenki tudja meg!

Ő utolsó akart lenni, lemondott önmagáról, a szolgálatban viszont elsőként lett mindenkinek a mindene.
Nem szégyellte a Kereszt botrányát, hirdette Isten szeretetét.
Nem dicsőségvágyból, hanem Jézus küldöttjeként teljesen az Evangélium munkájának szentelte magát, a legalapvetőbb dologból kiindulva: Isten szeretetéből, mely minden emberre vonatkozik. Hogy mindeni megtudja. Hogy ne felejtsük el, hogy minannyian számíthatunk Mennyei Atyánk ingyen szeretetére.

Eduardo velünk van és velünk marad, hogy hallgassuk azt az üzenetet amit a Szentlélektől kapott. Üzenetének visszhangja hív bennünket, hogy folytassuk a munkát amit elkezdett.

Fennt kell tartanunk a Cursillo lelkiségének tüzét, amely Eduardót is inspirálta, a láng mely az általunk elfoglalt négyzetméter közepén lobog.

Pazaroljuk a szeretetet barátainkra és tanúi leszünk Isten mindenki iránt való szeretetének, aki mellénk kerül.

Örökre… DE COLORES !!!

Arsenio

Összegyűlünk szentmisére a Kapucinusoknál 19 órakor.
És minden eucharisztiában mindenkivel.
Eduardo, könyörögj az Atyához érettünk.
Különösen értünk.